Virhe
  • Virhe ladattaessa syötteen tietoja

RAE – Ravinnehävikit euroiksi

Ravinteiden tehokkaalla hyödyntämisellä taloudellista kannattavuutta maatiloille ympäristöystävällisesti

RAE auttaa muuntamaan ravinnehävikit euroiksi

RAE tuottaa, kokoaa ja siirtää tietoa ja osaamista käytäntöön maatiloille ravinteiden hyödyntämisen tehostamiseksi. Tavoitteena on:

  • Lisätä maatalouden ravinnekierrätystä maatilojen kannattavuuden ja ympäristön hyödyksi
  • Edistää  lannan energia- ja ravinnetehokasta käyttöä mm. prosessoinnissa ja levityksessä
  • Vähentää vesistöjen ravinnekuormaa
  • Tuottaa ja siirtää testattua tietoa  mm. viljelymenetelmistä,  jotka soveltuvat parhaiten Itä-Suomen alueelle
  • Luoda alueelle aktiivinen toimijaverkosto, joka tekee yhteistyötä maatalouden vesiensuojelutoimien tukemiseksi
ELY ProAgria SYKE Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys MTT Maa- ja kotitalousnaiset