Ajankohtaista

RAE-hankkeen uusia julkaisuja

 Ravinteiden kierrätys jatkuu, vaikka RAE-hanke loppui helmikuussa! Hankkeen aikana kootut materiaalit: videot, tietokortit, nettisivut ovat vapaasti käytettävissä näillä sivuilla. Keskeisimmät materiaalit ovat linkitetty myös http://maatila2020.savonia.fi -sivuille, joita päivitetään muitten hankkeitten toimesta jatkossakin.

Hankkeen loppuraportti: http://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/julkaisut/raewebedition.pdf

Uusia julkaisuja mm. "Kotieläinten lannan fosfori- ja typpimäärät Etelä-Savossa": https://rae.savonia.fi/tietopankki/maatilan-tietopaketti/viewdownload/9-etela-savo/108-kotielainten-lannan-p-ja-n-maarat-etela-savossa

"Tutkimusraportti lannan kemiallisen ja mekaanisen separoinnin yhdistäminen" http://rae.savonia.fi/tietopankki/julkaisut/viewdownload/3-selvitykset-ja-raportit/109-lannan-kemiallinen-ja-mekaaninen-separointi

Opinnäytetyö Heikki Ollikainen:http://www.theseus.fi/handle/10024/90673 

Tietokortteja: Maan rakenteen hoito ja merkitys, Valkuaisomavaraisuus ja suorakylvö

https://rae.savonia.fi/tietopankki/tietokortti

"Toimintaohje nautakarjatilan vesistökuormituksen vähentämiseksi"

 

RAE-hankkeen loppuraportti julkaistaan maaliskuun 2015 aikana, linkki tulee näille sivuille!

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

ELY ProAgria SYKE Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys MTT Maa- ja kotitalousnaiset