Hallinto ja rahoitus

RAE-hanke toteutetaan ylimaakunnallisena hankkeena Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella 1.6.2011 – 31.12.2014. Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 100 % julkisen rahoituksen (EU-rahoituksen osuus 45 %, valtion osuus 55 %), toteutuksen kokonaiskustannusarvio on 1, 256 m€.

Hanketta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu, muita osatoteuttajia ovat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ProAgriat, MTT Maaninka, Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry sekä Suomen ympäristökeskus.

 

ELY ProAgria SYKE Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys MTT Maa- ja kotitalousnaiset