Tärkeää tietoa

 BIOKAASU

 Savonia-ammattikorkeakoulun biokaasututkimus

Biokaasu

VESISTÖJEN KUNNOSTUS JA HOITO

www.vesienhoito.net

www.lapinlahti.fi/vesistotkuntoon/

Kosteikko-opas Pohjois-Savoon

Kosteikko-opas

SEPAROINTI

www.reiskone.fi

www.rekitec.fi

RANTALAIDUNTAMINEN

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=137738&;lan=fi

Kasper-fosforilaskuri

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/kasper/pelto/peltopalvelut/fosforilaskuri

(huomaa linkin sivulla myös ohjeet käyttöön!)

 

 

 

ELY ProAgria SYKE Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys MTT Maa- ja kotitalousnaiset