Yhteistyöhankkeet

 

"Lake-Admin: Regional administration of lake restoration initiatives"

on INTERREG IVC-ohjelmasta rahoituksen saava kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on vaihtaa vesistöjen hoitoon liittyviä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja eri Euroopan alueiden välillä. Mukana on 9 eri EU-maata, hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja Savonia-ammattikorkeakoulu on mukana partnerina. Lisätietoja:

 

http://lakeadmin.savonia.fi

 Kotiseutukosteikko Life:

http://www.kosteikko.fi/index.php?group=00000020&;mag_nr=7

 Järki-hanke:

http://www.jarki.fi/

TEHO Plus:

http://www.ymparisto.fi/tehoplus/

Baltic Deal 

http://balticdeal.eu/

 RaHa - Ravinnehuuhtoumien hallinta

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ravinnehuuhtoumien_hallinta/Tietoa_ja_materiaalia_viljelijoille

 

 

 

 

 

 

ELY ProAgria SYKE Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys MTT Maa- ja kotitalousnaiset