Ravinteet rahoiksi 18.-20.11.2014

Ravinteet rahoiksi!-kiertue aloitettiin Kunnonpaikassa, Vuorelassa, tiistaina 18.11.2014. Paikalla oli viitisenkymmentä osallistujaa ja keskustelu vilkasta.

Päivän esitykset (kalvomateriaalit, pdf-muodossa):

Airi Kulmala, MTK ry: Ajakohtaista ympäristöasioista

Veli-Matti Vallinkoski, Pohjois-Savon ELY-keskus: Vesienhoidon tavoitteet ja alueellinen toimenpideohjelma 

Jukka Koski-Vähälä, Savo-Karjalan vsy ry: Maatalouden vesistökuormituksen vähentäminen kustannustehokkaasti?

Arja Ruokojärvi, Savonia-amk: Maatilan hyviä ympäristökäytäntöjä Itä-Suomesta

Jussi Pulliainen, Savonia-amk: Vesistökuormitusmallin laskelmaesimerkkejä

Mari Räty ja Perttu Virkajärvi, MTT Maaninka: Lietteen syyslevitys ja nurmilta huuhtoutuvan fosforin vähennysmahdollisuudet

Markku Puustinen, SYKE: Monivaikutteiset kosteikot ja luonnonmukaiset valtaojat

Asko Kärkkäinen, mv Kiuruvesi: Viljelijän näkövinkkelistä, esimerkkinä kosteikon perustaminen

Mikkelissä tilaisuus pidettiin Ravintola Sali & Keittiön tiloissa keskiviikkona 19.11.2014.  

Airi Kulmala, MTK ry: Ajankohtaista maatalouden ympäristöasioista

Markku Puustinen, SYKE: Monivaikutteiset kosteikot ja luonnonmukaiset valtaojat

Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus: Etelä-Savon vesienhoitosuunnitelmat 2016-2021 ;kuuleminen

Saara Ryhänen, Proagria Etelä-Savo: Kosteikkotutkimuksen tuloksia RAE-hankkeessa

Perttu Virkajärvi, MTT Maaninka: Lietteen syyslevitys ja nurmilta huuhtoutuvat fosforin vähennysmahdollisuusdet

Riitta Savikurki, ProAgria Etelä-Savo: Mädätteen käytöstä viljan oraslannoituksessa

Joensuun seminaarin  (Utran Uittotupa, to 20.11.2014) luennot myös nauhoitettiin, niitä voit kuunnella Webex-linkkien kautta.

Aamupäivä (Vilho Pasanen ja Eero Reijonen):

https://proagria.webex.com/proagria/ldr.php?RCID=8fc4064315572bc8c0f7cea76fe81b5e

Iltapäivä (Mari Räty, Sanna Saarnio, Jussi Pulliainen, Jukka Koski-Vähälä, Jere Jääskeläinen, Kaisa Matilainen, Paula Mononen ja Helvi Leinonen):

https://proagria.webex.com/proagria/ldr.php?RCID=e50b357e18a0fa7666c7244cda0b06b4

Esityskalvot:

Sanna Saarnio, Itä-Suomen yliopisto: Biohiili ja ravinteet

Jussi Pulliainen, Savonia-amk: Vesistömallin laskelmaesimerkki Viinijärvi-Heposelkä

Jukka Koski-Vähälä, Savo-Karjalan vsy ry: Tilakohtaisten vesiensuojelutoimienpiteiden vaikutukset

 

Paula Mononen, Vesienhoito ja maatalous

ELY ProAgria SYKE Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys MTT Maa- ja kotitalousnaiset