Toimenpidekokonaisuudet

1.Tilakäynnit

ProAgrioitten neuvojat käyvät yhdessä maatalousyrittäjän kanssa läpi mm. peltolohkojen kasvukuntoa, ravinnetaseita, pistekuormituskohteita sekä vaihtoehtoja lannanlevitykselle. Lisäksi tilakohtaisesti selvitetään toimenpiteiden vaikutukset ympäristöön ja tilan talouteen. Mukaan pääsee Pohjois-Savosta n. 80 tilaa, Pohjois-Karjalasta n. 40 tilaa ja Etelä-Savosta n. 50 tilaa. Kiinnostuneet tilat - ottakaa yhteyttä oman maakuntanne ProAgriaan (kts. yhteystiedot-sivut)!

Tilakäynti Jääskeläisillä:

http://www.youtube.com/watch?v=EEsz43NZWno

2.Tiedotus ja tiedonsiirto

RAE järjestää Itä-Suomessa koulutuspäiviä, työnäytöksiä, tupailtoja ja seminaareja. Eri tilaisuudet tarjoavat ajankohtaista tietoa mm. ruokinnan ravinnetaseista, kosteikkojen ja ojasuotimien perustamisesta, lannan separointimenetelmistä sekä uusien menetelmien soveltuvuudesta Itä-Suomen oloihin. Eri teemoista kootaan myös tietopaketteja maatilojen käyttöön.

Esimerkki tietopankin materiaalista: Videoklippi separoinnista https://rae.savonia.fi/tietopankki/tapahtumat/separointsnaytokset-24-25092012

 

3. Uudet menetelmät ja niiden pilotointi

RAE testaa ja tutkii uusien menetelmien soveltuvuutta Itä-Suomen tiloille (lannan prosessointi, kasvuston poisto, biohiili, ojasuotimet, kosteikot) sekä edistää parhaitten menetelmien käyttöönottoa.

Esimerkiksi tietoa biokaasusta (videoklippi): https://rae.savonia.fi/tietopankki/tapahtumat/biokaasupaeivae-juvalla-15-3-2013

 

4. Koordinointi

RAE kokoaa Itä-Suomen alueelle toimijaverkoston, joka tekee yhteistyötä maatalouden vesiensuojelutoimien tukemiseksi.

kosteikko2

ELY ProAgria SYKE Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys MTT Maa- ja kotitalousnaiset