Tietokortit

Kortti 27 Hyvät maatalouskäytännöt - Valkuaisomavaraisuus ja suorakylvö (pdf)

Kortti 26 Hyvät maatalouskäytännöt - Maan rakenteen hoito ja merkitys (pdf)

Kortti 25 Matemaattinen fosforikuormitusmalli (pdf)

Kortti 24 Palkokasvit - hyötyä ja haastetta (pdf)

Kortti 23 Lannan vetoletkulevitys (pdf)

Kortti 22 Säilörehun aumaus (pdf)

Kortti 21 Toimenpidesuositusten toteutuminen (pdf)

Kortti 20 Hyvät maatalouskäytännöt -laidunnus Laidunnus hoitaa vasikoita ja maisemaa (pdf)

Kortti 19 Hyvät maatalouskäytännöt -kosteikot Kosteikko kaipaa hyvää suunnittelijaa (pdf)

Kortti 18 Hyvät maatalouskäytännöt -tilusvaihto Peltolohkojen vaihtokauppa kannatti (pdf)

Kortti 17 Maatalouden vesiensuojelutoimet (pdf)

Kortti 16 Integroitu kasvinsuojelu (pdf)

Kortti 15 Jaloittelutarhojen vedet: tutkimusesimerkki (pdf)

Kortti 14 RAE toimenpidesuositukset (pdf)

Kortti 13 Biohiili maataloudessa (pdf)

Kortti 12 Kosteikkojen vaikutus maatalouden ravinnepäästöihin (pdf)

Kortti 11 Yhteenveto RAE-tilat (pdf)

Kortti 10 Maan rakenteen kunnostus ja ylläpito (pdf)

Kortti 9 Kerääjäkasvit (pdf)

Kortti 8 Maan rakenteen arviointi (pdf) 

Kortti 7 Lietelannan multaus (pdf)

Kortti 6 Lannan patterointi (pdf)

Kortti 5 Lannan kompostointi (pdf)

Kortti 4 Kuivalannan varastointi ja käsittely (pdf)

Kortti 3 Jaloittelutarhojen valumavesien hallinta (pdf)

Kortti 2 Lannan käsittely biokaasuttamalla (pdf) 

Kortti 1 Lietelannan separointi / fraktiointi (pdf) 2. painos: separointi

RAE sähköiset tietokortit: http://tietokortti.savonia.fi/rae-tietokortit

ELY ProAgria SYKE Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys MTT Maa- ja kotitalousnaiset